Marknadsföring via e-post – Fungerar det fortfarande?

Vi pratar mycket om reklam och marknadsföring via sociala media idag, vilket är den nya typen av marknadsföring som tagit över en stor del av marknaden. En stor anledning till att marknadsföring via internet sprider sig som en löpeld är att den dels är kostnadseffektiv och betydligt billigare än att annonsera i traditionellt media som tidningar och tv, men också att den kan göras personlig och riktas rakt mot målgruppen på ett helt nytt sätt. Genom att kunna rikta marknadsföringen rakt på de personer man hoppas nå kan företag göra färre annonser och poster, och ändå hitta rakt fram till de potentiella köparna. Internet och sociala media gör det helt enkelt möjligt att göra mindre och spetsinriktade kampanjer på ett helt nytt sätt.

Detsamma gäller kampanjer och marknadsföring via e-post, som länge varit ett billigt sätt att sprida information. Trots framgångarna med sociala media visar undersökning efter undersökning att marknadsföring via e-post fortfarande är långt mer effektiv, vilket är intressant då det flesta av oss säger oss inte klicka på ett bry oss om email som tydligt är reklam och annonsmaterial. Företag som satsar på marknadsföring via epost köper ofta listor av email adresser via företag, eller använder listor av adresser från trovärdiga källor såsom medlemslistor till olika föreningar. Ofta bygger sådana listor på att människor skrivit upp sig och gett sin medgivande till att ta emot information, vilket gör det lättare för marknadsföringen att komma fram och för mottagaren att faktiskt öppna, läsa och ta till sig informationen.

Marknadsföring via e-post – Fungerar det fortfarande?

Fördelarna med marknadsföring via e-post är att det är kostnadseffektivt och når direkt fram till en relevant målgrupp, om man har turen att komma över en uppdaterad lista av email adresser från personer med intresse inom samma bransch eller ämnesområde som produkterna eller tjänsterna man ämnar sprida information kring. Nackdelarna med att välja marknadsföring via e-post är att du har svårt att kontrollera hur många av mottagarna som faktiskt läser och tar del av erbjudandet, och att risken finns att hela kampanjen faller platt och blir verkningslös. Det finns också en risk att människor uppfattar företaget och produkterna som oseriösa när de ser marknadsföring via e-post. Ofta rekommenderas det inom marknadsföring att sprida riskerna och inte lägga alla ägg i samma korg, det vill säga att attackera på flera fronter samtidigt för att sprida ett budskap. På samma sätt kan det vara bra att inte helt förlita sig på en marknadsföringskampanj via e-post utan kanske använda denna metod som ett komplement till mer traditionell marknadsföring och marknadsföring via sociala media som Facebook och Instagram.