Marknadsföring i sociala medier

Att enbart köpa annonser i tidningar och tv är inte längre tillräckligt för att skapa uppmärksamhet och locka köpare till sina produkter eller service. Efter att utbudet av reklam och annonser i traditionella media som tv och tidningar ökar markant under de senaste 20 åren har vi som konsumenter nästan dränkts i klassiska annonser och reklaminslag och allt fler orkar helt enkelt inte med och tar inte in reklamen. Många undviker traditionell tv eller lämnar helt enkelt soffan när reklaminslagen kommer, och bläddrar bara förbi sidorna med reklam i tidningarna trots att de är allt mer raffinerat gjorda för att locka tittare och dra ögonen till sig. Det har därför blivit nödvändigt för företag att hitta nya kanaler för att nå ut till sin publik.

Marknadsföring i sociala medierSociala media har tagit världen med storm de senaste 20 åren, och har snabbt blivit ett smidigt och billigt sätt att nå ut till potentiella köpare. Fördelen med sociala media är inte bara att människor använder dessa kanaler flitigt och därför ser, och tar in, reklamen och annonserna på ett helt annat sätt än via traditionellt media som tv och tidningar, utan också att det går att hitta precis rätt publik tack vare den personliga informationen som vi delar med oss av på nätet. Företag kan utan problem hitta medelålders män i städer med över 100,000 invånare som älskar hårdrock, eller kvinnor över 55 år med ett intresse för italienska viner. Tack vare sociala media och den personliga informationen som användare delar med sig av och sprider genom sitt dagliga användande kan marknadsföringen riktas rakt mot målgruppen och nå maximalt resultat.

En av de största sociala medial är Facebook där över 65 % av alla svenskar är medlemmar. Idag finns det möjlighet både att köpa annonser på Facebook, och att sprida information om produkter och tjänster via information och uppdateringar som andra användare sedan sprider. Genom att lansera tävlingar där människor kan vinna produkter och presentkort, och genom att förekomma flitigt i målgruppens flöde kan ett företag få sina produkter och tjänster att uppmärksammas på ett helt nytt sätt. Detsamma gäller för marknadsföring på Instagram och Snapchat, där både köpta annonser kan förekomma och poster som inte klassas som traditionell reklam och marknadsföring, men som ändå har som syfte att sprida information om ett företag och dess produkter och tjänster. Denna typen av marknadsföring har visat sig vara mycket framgångsrik och kommer troligen ta över allt mer av marknaden under de kommande åren.